18. mai 2016

Om oss

Vår historie

slider4

Kjernen i vår virksomhet er å bidra til verdiskapning for eiendomsutviklere og investorer i utviklingsprosjekter.

Vi bidrar med en bred bransjeekspertise i tidligfaseprosjekt og unike kommersielle bidragsmekanismer for verdiskaping i selve gjennomføringen.

Prosjektstyring er et sentralt område for selskapet, da kunnskap og ekspertise har blitt utviklet gjennom sentrale roller innen koordinerende tekniske entrepriser, kommersiell prosjektstyring og prosjektgjennomføring av store prosjekter, fra 1995 og frem til i dag.
Gjennom våre fagtekniske og kommersielle roller er vi sammen med kunden om å løser det umulige.
Vi leverer til følgende sektorer:
Eiendom, Bygg & Anlegg – Olje & Gass – Samferdsel & Infrastruktur

Dedikert fagekspertise i våre leveranser:

• Prosjektstyring og –kontroll
• Prosjekteringsledelse
• Konsept og mulighets studier
• Detaljprosjektering
• Prekvalifiseringsprosess
• Tilbudskalkyle – Estimat
• Tilbudsprosess – Detaljanalyse
• Tilbudsevaluering
• Arbeidsforberedelse
• Installasjonsmetode
• Installasjonsledelse
• Ferdigstilling og idriftsettelse
• Kontrakt administrasjon
• Logistikk i verdikjedene
• Driftsøkonomisering
• Kvalitetssikring

Kontakt

AIESEL AS

Telefon: +47 905 41 070
E-mail: post@aiesel.no


Holbergs Gate 72A, 4009 Stavanger
Reg. no.: 917 034 052 MVA