TEKNISKE TJENESTER OG PROSJEKTLEDELSE

Om oss

Noen av våres tjenester
Go to Verdiskapning

Verdiskapning

Kjernen i vår virksomhet er å bidra til verdiskapning for kundene gjennom en bred bransjeekspertise i våre leveranser.

Go to Prosjektstyring

Prosjektstyring

Prosjektstyring er et sentralt område for selskapet. Våre kvalifikasjoner og erfaringer er med å skape merverdi for kundene.

Go to Tilbudsprosess

Tilbudsprosess

Vi kan bistå Entreprenører i Prekvalifisering-, Tilbudsprosess og Utførelse. Vi har erfaring med store komplekse entrepriser.

Go to Rådgivning

Rådgivning

Vi tilbyr teknisk rådgivning også til privatpersoner. Vår kompetanse- og ekspertise på elektro installasjoner og produkter er nå tilgjengelig for deg og ditt prosjekt.

Siste nytt

Pågende prosjekt
Aiesel AS bistår i disse dager

Vi bistår eiendomsutviklere og investorgrupper i flere prosjekt med vår "elektroavtale" med unike betingelser. Avtalen omfatter alle våre tjenester fra planlegging, prosjektering og videre til gjennomføring av elektrotekniske installasjoner i bygg og anlegg. Vår kundegruppe: Eiendomsutviklere- og investorer innen bygg og anlegg. Hvis du representerer en aktør innen vår kundeguppe og ønsker en unik samarbeidspartner som kan bidra til solid verdiskaping i prosjektene, må du gjerne ta kontakt.

Daglig leder

AIESEL AS

Stig Inge Pedersen

Daglig leder
Erfaring i ledelse, prosjektleder, prosjekteringsleder og kommersiell prosjektstyringsleder, med ekspertise innen kontrakt, risiko-, endringshåndtering og installasjonsledelse.

REFERANSER

Noen utvalgte oppdrag

Les mer om vårt pågående prosjekt hos Statens Vegvesen.